Aktuální výstava

Petra JOVANOVSKÁ / Krzysztof BARTNIK / DIALOG

obrazy

21. 02. 2024 / 27. 03. 2024

Vernisáž 21. 02. 2024 od 17:00

Petra JOVANOVSKÁ / Krzysztof BARTNIK

Petra JOVANOVSKÁ

   Kruh nemá začátek, konec, žádné rohy, žádné stránky. Neomezuje, i když dává formu. V něm i mimo něj je vše v pohybu, je také nulou, od které vše začíná a do které se vše nakonec vrací. Vyzývá k akci, symbolizuje časové cykly, pohyb planet kolem Slunce, totalitu, naplnění, soustředění, pospolitost, dokonalost, revoluci a evoluci.
   Psychologicky vzato nám kruh umožňuje vtisknout sebe, tedy své „já“, do jednoho univerzálního, bezbřehého schématu vesmíru a postavit se tak na roveň všem živým bytostem, dokonce i všemu, co nás obklopuje. To je přesně to, co také dělám, vtiskuji „sebe“ – své myšlenky, emoce do obrazu – do kruhu. Dělám to pomocí různých médií a technik jako jsou grafické techniky linoryt a reliéfní tisk, koláž, fotografie, kresba, malba, zkoumám nekonečnost variant hry s kruhem. Sériovostí a multiplikací stejného tvaru dociluji výrazné dynamiky obrazu, kterou umocňuje strukturou.
   Kruh, jako charakteristický znakový motiv vlastního obrazu občas vepisuji do čtverce jako protilehlou formu, která symbolizuje vše, co je hmotné, tvoří nerozbitné spojení mezi duchovním a hmotným.
   Svými výtvarnými díly směřuji k minimalismu a k univerzálnosti výtvarného jazyka.

Krzysztof BARTNIK

   Moje poslední série obrazů pochází z krajiny a jsou to pro mě krajiny. Příroda je stále nevyčerpatelným zdrojem tvarotvorných možností, je také dobrou alternativou k figurativnímu umění, které komentuje aktuální dění, je ideologicky angažované nebo proniká z cesty. Chci, aby obraz překročil svou funkci portrétu reality. Aby dosažená výtvarná forma byla plně dostatečným podnětem nejen k vyvolání vzpomínek diváka na podobná místa a situace, které se pro mě staly inspirací k malbě obrazů, ale i ke stimulaci čtení významů.
   "Genesis 3", prezentovaná v galerii v Kolíně, je malířskou úvahou o začátku a procesu. Základní prvky a kvality obrazu umožňují nekonečné množství konfigurací. Jejich vývoj při práci na obraze je pro mě ozvěnou biblického „Staň se“.
   Vybral jsem si akvarel, protože tato technika nezahrnuje zátěž hmoty jako techniky vyžadující těžké plátno a masu barvy. Zvolila jsem akvarel a používám ho tak, aby neprozrazoval vynaloženou námahu a jako nástroj použitý k vytvoření malby.