Vladimír Ringes – obrazy

malba

09. 03. 2022 / 20. 04. 2022

Vladimír Ringes

20. 7. 1911 Praha – 8. 4. 1989 Praha
MALÍŘ A GRAFIK

Absolvoval umělecko-průmyslovou školu v Praze
v letech 1932 – 1938. Jeho profesory byli Jaroslav
Benda a František Kysela.
V mládí působil jako grafik v tiskárnách v Kolíně a pak
v letech 1945 až 1951 učil na umělecko-průmyslové
škole ve Zlíně. V roce 1945 se stal členem Jednoty
umělců výtvarných a v roce 1947 Sdružení výtvarných
umělců moravských. Po přechodu do Prahy se stal
v roce 1951 členem 1. krajského střediska SČSVU, od
roku 1961 byl členem tvůrčích skupin Život, VU a JUV.
S přechodem do Prahy začal učit na střední umělecké
škole grafické, kde působil do roku 1971.
Po skončení působení na grafické škole se věnoval
malbě, především v Praze a v Jižních Čechách.
Vladimír Ringes je zastoupen ve sbírkách Galerie
hlavního města Prahy, Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně, Městského muzea v Kolíně,
Středočeské galerie v Praze a dalších.

< Zpět na předchozí stránku