Lenka Sárová Malíská – Barva a hřích

malba, porcelán

06. 09. 2023 / 26. 10. 2023

Vernisáž 06. 09. 2023 od 17:00

Lenka Sárová Malíská

Barva a hřích

     Lenka Sárová Malíská se dle svých komentářů  malbě věnuje především pro velkou míru umělecké svobody. Formálně vykazují její obrazy nejen znaky výrazného koloristického nadání, ale zároveň vytříbenou schopnost chromatickou nadsázku komponovat v harmonických vztazích. K tomu se připojuje hluboké vnitřní zaujetí při hledání autonomních výrazových prostředků i v rovině tematizace malířských výpovědí. Ty přes výchozí subjektivní impulsy nesou působivé obecnější přesahy, proto mohou vnímavého diváka oslovit i v případě, že nic netuší o inspiračních zdrojích umělkyně. 
     Druhou a rovnocennou částí její umělecké tvorby je designová i autorská tvorba věnována porcelánu. Nebojí se překračovat hranice mezi designem a volnou tvorbou, mezi klasickými principy a novátorskými idejemi, mezi technologickými omezeními a pokusy je překonat.

< Zpět na předchozí stránku