Jiří Štourač – V bezčasí

malba, kresba

08. 11. 2023 / 21. 12. 2023

Vernisáž 08. 11. 2023 od 17:00

Jiří Štourač

V bezčasí

Jiří Štourač je nezařaditelný. Maluje drobnými dotyky štětce, dlouho a trpělivě, přesně až přísně, v ryzí čistotě, ve které na obraze nic nepřebývá a nic rozptylujícího neodvádí pozornost jinam. Míří k jádru, do jeho středobodu.

Ať malbou nebo kresbou, obojím zrcadlí šerosvitem prostoupené prostory a v nich bytosti a věci snivě zpřítomněné v nedostupné poloze kdesi za všednodenností. Svou ryzí výpovědí, obsahově zřetelnou a přece mimo dosah běžných slov, jimi spíš zastíranou, přestože prostou, odemyká časoprostor bez hranic a břehů, sám vrostlý v ní jako v zemi strom a přirozený jako voda. 

Veškerá jeho malba a kresba rodí se v mlčení důvěrně  blízkých věcí a míst, ve spočinutí v jejich čiré přítomnosti. To přenáší i na diváka. Zve k vystoupení, snad až k sebevykoupení a osvobození z denního shonu. Z jeho chaosu a hluku, ze soupeření a svárů navrací domů k sobě, k usmíření a ke ztišení ve splynutí se vším živoucím. K rovnováze života v jeho celistvosti.

/Část textu M. Kovala na vernisáži v Šumperku/

< Zpět na předchozí stránku